Przestrzeganie praw

Prawa człowieka to jeden z najczęściej wspominanych - w kontekście Tybetu - tematów. Powodem tej tendencji jest ich nagminne nieprzestrzeganie ze strony władz chińskich. Jest to kwestia bardzo obszerna i uwzględniająca wiele aspektów codzienności. Chiny niezmiennie rozsiewają propagandę, deklamując, że Tybetańczycy prowadzą spokojny i radosny tryb życia, korzystając z wdzięcznością z udogodnień oferowanych przez ChRL. Sytuacja wygląda jednak inaczej, czego potwierdzenie można znaleźć m.in. w rozmaitych raportach wydawanych przez organizacje działające na rzecz praw człowieka. 

Przez tysiące lat nomadzi prowadzili handel wymienny z rolnikami - w zamian za nadwyżki masła, mleka i sera (od jaka) otrzymywali ziarno, główne źródło pożywienia, z którego robi się tsampę i chleb. W związku z kampanią władz chińskich, mającą na celu osiedlenie nomadów, handel ten zanika, a jego uczestnicy zmagają się z kryzysem żywnościowym (wildyakfilms.com).

Czytaj więcej: Prawa nomadów →

Raport opracowany przez Tibet Justice Center poświęcony jest podejściu chińskiego rządu do kwestii praw dziecka. Analizuje trzy główne obszary: zatrzymań, tortur i złego traktowania przez przedstawicieli państwa, edukacji oraz opieki zdrowotnej i odżywiania.

Czytaj więcej: Prawa dziecka →

Tybetańscy bohaterowie - tak w dwóch słowach można określić artystów, którzy - mimo nakładanych nań restrykcji i stałych gróźb - tworzą w imię podtrzymania unikalnej kultury własnego kraju. Bardzo często są karani lub więzieni za swoją pokojową działalność, pod zarzutem separatystycznych dążeń. 

Czytaj więcej: Prześladowania artystów →

Nie jest chyba tajemnicą fakt, że prawa człowieka w Tybecie są nagminnie łamane. Ich temat jest chyba najczęściej poruszanym aspektem w kontekście Krainy Śniegów. Powstało (i powstaje) mnóstwo raportów odnoszących się do tego zagadnienia; poniżej znajdują się skrótowe opisy dwóch z nich.

Czytaj więcej: Prawa człowieka →