Witamy w nowej osłonie serwisu ratujTybet. Włożyliśmy w nią wiele starań, choć wiemy, że jeszcze sporo pracy przed nami, aby stała się faktycznie przystępnym, kompleksowym, rzeczowym źródłem informacji o Tybecie. 

Po przyjrzeniu się naszym możliwościom, a także analizie sytuacji w Polsce, doszliśmy jako redakcja do wniosku, że potrzeba strony, która w pierwszej kolejności zainteresuje Tybetem osoby, które nie są ekspertami, nie śledzą na bieżąco wydarzeń w Tybecie, ale chciałyby się dowiedzieć o najważniejszych tematach dotyczących tego niezwykłego kraju. Jesteśmy przekonani i przekonane, że sytuacja polityczna w Tybecie, kwestia naruszeń przez chiński rząd fundamentalnych praw Tybetańczyków to zagadnienia priorytetowe. Ale jest także wiele osób poszukujących informacji o historii, kulturze, środowisku tego niezwykłego państwa. Dla wkładamy wiele pracy w wybranie, przypomnienie, uaktualnienie tekstów dotyczących różnych tematów związanych z Tybetem. Jednocześnie ograniczamy nieco funkcję "newsową" - wypełniają ją w dzisiejszych czasach m.in. media społecznościowe, media, inne wyspecjalizowane strony i narzędzia wyszukiwania informacji. Będziemy jednak informować o najważniejszych wydarzeniach i działaniach w Polsce i na świecie.

Pierwsza odsłona strony ratujTybet powstała 12 lat temu, jako strona kampanii na rzecz ocalenia i uwolnienia Tenzina Delka Rinpocze, została stworzona przez Jakuba Mańkowskiego. Działania na rzecz uwolnienia Tybetańskich Bohaterów - więźniów politycznych były i będą naszym priorytetem, ponieważ to ich niezłomna postawa i odwaga są naszą inspiracją do działania. Nad kolejnymi odsłonami pracowali też, w większości wolontariacko m.in. Kuba i Robert Gulewicz. Trudno z kolei byłoby wymienić i podziękować wszystkim osobom, które dotychczas tłumaczyły, redagowały, uzupełniały teksty. Nie sposób jednak pominąć Agnieszki, Ewki, Ewy, Iwony,  Janka - osób, które działały w kluczowych dla Tybetu momentach, szczególnie powstania 2008 roku.

Nową stronę będziemy stopniowo rozwijać, uzupełniać o kolejne działy, a także zaplanowane materiały wideo. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, zachęcamy do przekazania darowizny, zebrane środki przeznaczymy na dalsze udoskonalenie strony, a przez to na skuteczniejsze docieranie z informacjami o Tybecie do jak najszerszego grona osób.

Stworzenie nowej wersji strony możliwe było dzięki naszej długofalowej współpracy z Instytutem Lecha Wałęsy. W skład obecnego zespołu redakcyjnego wchodzą: Iwona, Jagoda, Piotr i Anna.