Celem projektu jest rozwój Galerii Tybetańskiej (facebook.com/GaleriaTybetanska) - wyjątkowego w skali Warszawy, Polski i całego świata miejsca poświęconego zarówno sztuce w przestrzeni publicznej, jak i kulturze i historii Tybetu oraz tematyce praw człowieka. Poprzez tworzenie prac graffiti oraz murali o wysokiej wartości artystycznej nie tylko zwracamy uwagę Warszawy na położenie Tybetańczyków, ale również tworzymy wyjątkową galerię sztuki w przestrzeni publicznej.

Galeria Tybetańska - projekt zainicjowany w 2009 r. przez Fundację Inna Przestrzeń, od 2011 r. realizowany przez Fundację Klamra przy współpracy z Fundacją Inna Przestrzeń oraz Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie dzięki dotacjom z Biura Kultury m.st. Warszawy, Programu “Młodzież w Działaniu” oraz środków własnych. Od początku we współpracy z twórcami graffiti oraz grafikami, malarzami w przestrzeni Galerii powstało 30 wielkoformatowych prac, zorganizowane zostały trzy otwarte warsztaty graffiti, dwa otwarte wydarzenia “wernisaże”, trzy prezentacje multimedialne oraz dwie publikacje poświęcone Galerii.

Przestrzeń Galerii stała się ważnym miejscem dla osób zainteresowanych sytuacją w Tybecie, w tym Społeczności Tybetańskiej. Przy tablicy umieszczonej przy Rondzie członkowie Społeczności upamiętniają najważniejsze wydarzenia związane z historią swojej walki o wolność, jak np. obchody 10 rocznicy powstania 10 marca 1959 r. Również organizowane w ramach poprzednich edycji praw w Galerii otwarte spotkania przyciągają warszawiaków zainteresowanych sytuacją w Tybecie.

Warto dodać, że tablicę pamiątkową przy Rondzie Tybetu w 2010 r. odsłaniała Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a specjalne przesłanie na tą okazję wystosował Jego Świątobliwość Dalajlama.

Galerii od początku znajduje się podobizna J.Ś. Dalajlamy, Honorowego Obywatela Miasta – warto przypomnieć, że prace w Galerii zostały zainicjowane właśnie z okazji nadania mu tego zaszczytnego tytułu. Od początku istnienia Galerii miejsce to odwiedzili m.in. mnisi z tybetańskiego buddyjskiego klasztory Drepung Gomang w Indiach (dwukrotnie), Minister Zdrowia w Tybetańskim Rządzie Emigracyjnym, Przedstawiciel Jego Świątobliwości Dalajlamy, a także podczas ostatniej wizyty związanej z Szczytem Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, trasa przejazdu Dalajlamy została specjalnie zmieniona w ten sposób, by wiodła przez Rondo Tybetu obok Galerii.

HISTORIA GALERII TYBETAŃSKIEJ W WARSZAWIE

Idea stworzenia Galerii Tybetańskiej na Woli powstała w wyniku doświadczeń tworzenia artystycznego graffiti przy ulicy Prymasa 1000-lecia w lipcu 2009 r w które włączyło się bardzo wielu Warszawiaków (ponad 100 osób). Jest także związana z działaniami na rzecz Tybetu podejmowanymi przez Radę Warszawy. W kwietniu 2008 r. Rada Warszawy przyjęła Stanowisko w sprawie sytuacji w Tybecie, w której m.in. zwraca się do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o „udzielenie wszelkiej pomocy uchodźcom tybetańskim przebywającym w Warszawie oraz o wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz poszanowania praw człowieka w Tybecie.” W 2009 r. Jego Świątobliwość Dalajlama otrzymał tytułu Honorowego Obywatela m.st. Warszawy.

  • Stanowisko nr 19 z dn. 13 kwietnia 2008 r., w którym Rada Miasta Stołecznego Warszawy zwraca się do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy o wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz poszanowania praw człowieka w Tybecie.
  • Uchwała nr LVI/1663/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy Jego Świątobliwości Tenzinowi Gyatso XIV Dalajlamie Tybetu.
  • Ustalenia przedstawicieli Fundacji Inna Przestrzeń m.in. z Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy Włodzimierzem Paszyńskim i Przewodniczącą Rady m.st. Warszawy Ewą Malinowską Grupińską podczas spotkania w dn. 4 sierpnia 2010 r. w sprawie utworzenia Galerii Tybetańskiej, podczas spotkania Prezydent Paszyński zadeklarował: „Mamy Rondo Tybetu, będziemy tam mogli także mówić za jakiś czas o bardzo szczególnej i pięknej galerii. A więc w końcu Warszawa będzie miała kolejne miejsce, w którym z jednej strony będzie obecna historia, a z drugiej współczesność i one będą się łączyć tworząc pamięć.”

Pierwsze graffiti powstało w ramach wspieranego przez Biuro Promocji m.st. Warszawy festiwalu graffiti Festiwal Street Art Doping. Malowanie na Woli było jednym z największych wydarzeń festiwalu, w którym wzięła udział największa liczba uczestników, w tym przechodnie oraz młodzież z okolicznych osiedli. Działania artystyczne i społeczne w przestrzeni Galerii kontynuowane były siłami społecznymi w 2010 r. W 2010 r. w odsłonięciu tablicy przy ‘Rondzie Tybetu’ wzięła udział m.in. Prezydent m.st. Warszawy, Doradca Prezydenta RP ds. Społecznych Henryk Wujec, specjalny list wystosował Jego Świątobliwość Dalajlama, a stołeczny ratusz deklarował poparcie dla dalszych działań o tematyce tybetańskiej w tej przestrzeni.

W 2011 r. dzięki wsparciu Urzędu m.st. Warszawy (projekt „Galeria Tybetańska”) a także Programu Młodzież w Działaniu udało się ożywić przestrzeń Galerii i przybliżyć ją Warszawiakom. Zrealizowanych zostało 10 nowych prac w dużym formacie tworzonych przez doświadczonych artystów – graficiarzy z całej Polski, odbyły się warsztaty graffiti dla młodzieży. Wyjątkowym wydarzeniem był udział w pracach malarskich udział tybetańskich mnichów z tybetańskiego emigracyjnego buddyjskiego klasztoru Drepung Gomang w Indiach. Podsumowanie stanowił mini przewodnik po sztuce w przestrzeni publicznej – zawierający jednocześnie plan spaceru z popularnego klubu Chłodna 25 do Galerii przy Rondzie Tybetu.

W 2012 r., dzięki wsparciu Urzędu m.st. Warszawy oraz środkom własnym rozwijane były prace w Galerii, powstało 12 nowych (na 5 planowanych) prac, w tym po raz pierwszy prace wykonane technikami malarskimi. Po raz kolejny Galerię zaszczycili swoją obecnością mnisi buddyjscy. Dużym sukcesem okazało powtórzenie na większą skalę imprezy plenerowej – wernisażu, w którym po raz pierwszy udział wzięła tak duża liczba okolicznych mieszkańców. W ramach projektu wydany został mini-album prac w Galerii.

W 2013 r. kontynuowane były prace w Galerii, powstało 6 nowych prac, w tym jedna w wyniku otwartych warsztatów. Po raz kolejny wernisaż, podczas którego wystąpił Jacek Kleyff oraz mieszkający w Polsce Tybetańczycy, przyciągnął zainteresowane miejscem osoby.